2011-04-11

Double trouble

Igår gjorde Mikael Andersson första bestigningen av en linje Dag Knutsson bultade upp för några år sedan på Midskogsberget. Leden startar med några svåra flytt längs en tunn söm som går diagonalt till vänster upp mellan Milestone och Silence sucks, för att sedan korsa 'Silence sucks' och avsluta med kruxet på Rosvå .

I linje med Elvis-temat på väggpartiet kallade Mikael leden Double trouble, och efter en del funderande föreslogs svårighetsgraderingen bli 9- (fransk 8a).

I övrigt så tycks nytursproduktionen på Midskogsberget allmänt fortgå. Det läggs hela tiden till leder, framförallt i gradspannet 5+ till 7+ ungefär. För att följa utvecklingen rekommenderar vi Sverigeföraren/Midskogs samt Sundsvalls klätterklubbs hemsida (klicka på 'Forum', sedan 'Nyturer').

Uppdatering: Mikael Andersson skriver själv lite om leden på In the shadow of the circus.
kommentarer