2011-05-05

Degersjöberget

En foto-topo med video-beta på nästan alla problem på Degersjöberget finns numera upplagd på 27crags.

Lättaste sätt att hitta till taket är att slå in koordinaterna på en GPS och stövla rakt upp på berget. Har man ingen GPS så kan man parkera som indikerat på 27-crags. Följ sedan traktorstigen uppåt berget. Ta av höger mot (den falska) toppen av berget när stigen börjar flacka ut lite. När ni nått Degersjöbergets svindlande höga förtopp, fortsätt bortöver till dess det brantar på igen. Om ni hittar träd med vitmålade stigmarkeringar så är det bra: de leder till taket.
deger-4
kommentarer