2012-09-27

Oktoberfesten

Johan Hasslow har i höst repeterat ett antal mirkoleder / höga block i Esset. Som kronan på verket så gjorde Johan den andra repetitionen av undertecknads Oktoberfesten (6B+). Oktoberfesten är åtta och en halv meter hög ovan en rimligt platt och bra landning, men har ett besvärligt och lite känsligt flytt upp till rampen som hänger ner en meter från toppen.

Oktoberfesten är mentalt svår och klättrades första gången för tio år sedan efter rensning och inspektion från topprep, då de första försöken i stöt från backen fick avbrytas på grund av skitig klippa. Sedan dess har den bara repeterats av Jens Åström.

Passa på nu i höst när vädret är fint, en bestigning utan varken topprepsinövning eller inspektion från firningsrep är fullt möjlig för svaklättrare med gott huvud och starka fotleder.
   
Film: Hampus Perham, som bjuder av fler filmer på höga block på domdarstenarna.blogspot.se
kommentarer