2013-09-08

Another day in life

Foto: Jonas Wiklund
Mikko Mäkelä, Umeås senaste transfer från Helsingfors gick idag “A day in life” 8b (9) i Niemisel. A day in life är Mikkos första 8b! Grattis!

Så här nöjd kan man bli efter väl förrättat värv. Foto: JW

På Mikkos instagram ni också beskåda hela 15 s film från bestigningen
kommentarer