2014-01-15

Ljuset kommer från norr?Någon av Norrlandsklubbarna måste rimligtvis vara årets klätterklubb, det säger ju sig själv… Känner ni att det finns någon profil eller klubb från gångna året som klätterförbundet speciellt bör lyfta fram?

http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=957

Klätterförbundets Jury för 2014 består av mig (Jonas W) från norr, Fredrik Rapp från den djupaste södern och Hanna Melin från västkusten, medan de centrala delarna av landet representeras av Erik Massih och Anja Hodann.  Ingen av oss är väl direkt intresserade av ohyggliga mängder eget arbete rörande kandidater, så har man en bra kandidat som man vill hylla funkar det nog bäst om man skriver en egen rejäl motivering.
kommentarer