2015-03-18

Ny klättervägg till Kiruna!

Fugu sports AB i Skellefteå har byggt en ny klättervägg i Tarfalahallen i Kiruna. Väggen är på ståtliga 190 m2 och byggt med deras TriaX-lösning. TriaX innebär att Fugu sports ritar väggen och att modulerna är utfrästa med en CNC-maskin i friktionsbehandlad plywood. Väggen är också godkänd enligt standard EN 12572.

Den nya ledväggen i Tarfalahallen i Kiruna

Den nya väggen är helt bekostad av Kiruna kommun. Kiruna klätterklubb försöker också driva igenom att de skall utöka med  en tillhörande boulderdel.

Den nya ledväggen från sidan
Det tog fem intensiva arbetsdagar för Fugu sports att få upp den nya väggen på plats. Men så blev det mycket snyggt också!
kommentarer