2015-06-05

Mannen som vägrade släppa taget

Av alla klättrare jag känner till är Fredrik Nyberg den som bäst lever upp till Jerry Moffats devis: “Om du inte släpper taget kan du inte falla”.
Power! Foto: Elin Eriksson.

Efter att ha långsamt och metodisk arbetat sig upp genom graderna, med större och större kapacitet för att inte släppa greppet flyttade han så småningom till den djupa södern där han arbetade som vakmästare och åt mer mat än vad han förbrände.

Tack och lov lyckades Fredrik fly den osunda luften på västkusten och landande i Sundsvall där den friska luften och det sunda livet på tajgan gjorde honom starkare än någonsin.
Fredrik på Elvis första replängd för sju år sedan. Foto?

Fredrik lyckades klättra Elvis (7c+) på Midskogsberget efter en hel del arbete. Därefter hägrade naturligtvis Milestone, som blev Fredrik klättrade igår efter ungefär 10 dagar av försök som sin första 8a. Den mentala styrkan som krävs för en lång belägring som denna är nästan obegriplig för mig, så ett djupt imponerat grattis!


Köp vår förare: Norra Kustlandet, klättring i Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten
kommentarer