2014-09-24

Mumana sittstart (8A+) återklättrad av Linus Malm

Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst
Linus Malm har lyckats klämma sig upp för sittstarten till Mumana i Mosjön igen, efter att den stora juggen i taket lossnat. Linus hade också första bestigningen av sittstarten till Mumana i sitt originalskick, då hade den graden 7C—vilket föranledde viss irritation bland gästande storfräsare.

Nå allt i Norrland är ju egentligen 6C (lätt) ,7A (medel), 7A+ (svårt) eller 7B+ (jätte-svårt): existensen av några andra grader uppåt eller neråt i gradskalan vill vi helst icke erkänna.

Linus har dock lämnat 7B+ bakom sig för rätt länge sedan, måste vi nog tyvärr medge, och för denna sittstart föreslår han 8A+ vilket gör det till Norra Norrlands näst hårdaste boulderproblem så vitt jag förstår. (Uppdatering: Vid ett närmare studier av kartor uppdagas att Mosjön icke ligger varken i Västerbotten, Norrbotten eller Lappland. Så låt oss säga näst hårdaste boulderproblem i Borrbult.nus upptagningsområde)

Linus har ju sedan länge förstått de nya reglerna för bouldering: ingen film=inget tick, och levererar som vanligt utsök filmkvalitet.

Nu väntar vi bara på ett svar från Norrbotten.


kommentarer