2011-05-23

År av ensamhet

Foto©: Anu Korosuo. JW i all ensamhet ute på toppväggen


I går gjorde Saku Korosuo vad som troligen är den andra repetitionen av Johan Luhrs led »År av ensamhet« på Blåberget. Varför denna magnifika 35 meter långa led bara klättrats tre gånger på två decennier är en gåta väl värd att begrunda. Graden är i alla fall 8- (7b) och den kvalar in på min topp-tre lista över sportleder i Umeå-regionen.
kommentarer

2011-05-05

Degersjöberget

En foto-topo med video-beta på nästan alla problem på Degersjöberget finns numera upplagd på 27crags.

Lättaste sätt att hitta till taket är att slå in koordinaterna på en GPS och stövla rakt upp på berget. Har man ingen GPS så kan man parkera som indikerat på 27-crags. Följ sedan traktorstigen uppåt berget. Ta av höger mot (den falska) toppen av berget när stigen börjar flacka ut lite. När ni nått Degersjöbergets svindlande höga förtopp, fortsätt bortöver till dess det brantar på igen. Om ni hittar träd med vitmålade stigmarkeringar så är det bra: de leder till taket.
deger-4
kommentarer

2011-05-02

Blåbergsträff 21-22 maj 2011

Rensa era kalendrar: den 21-22 maj är det dags för Umeå klätter- och högfjällsklubb halvårliga blåbergsträff.
Fallicruxus  6
Foto: Fredrik Nyberg. Elin Eriksson på Fallicruxus andrarepa 5-, Blåberget. 2008

Blåberget har mestadels naturligt säkrade leder mellan 8 och 70 meter långa i grad mellan 4 och 8, men även några helbultade leder i grad mellan 7- och 9-. Vägbeskrivning och mer på Sverigeföraren/Blåberget. Förare finns tillförsäljning på Utebutiken, eller på plats.

För de som inte bara vill mysa på trevliga leder på fin granit finns tillfälle till att skriva historia och sätta upp nya leder. Varför inte ta tillfället i akt och stjäla första fria bestigningen av den härliga tak-kaminen 'Pånyttfödd' som hittills bara gjorts på topprep?
Jonas and Rasta-Jocke after the FA of Born Again
Foto: Pär Lindholm
kommentarer