Webshop


Bok+frakt | Book+shipping
Rabattkod


(Note to customers in Finland: Due to our high shipping costs to Finland, it is cheaper for you to order the book from BKSHOP)
Nu kan ni beställa Norra Kustlandet, Klättring i Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland, vår förare över 37 utvalda klätterområden längst norra Norrlandskusten!

Now it is possible to order Norra Kustlandet, Climbing in North Bothnia, West Bothnia and Angermanland, our topoguide describing 37 selected climbing areas along the coast of northern Sweden. (Scroll down for description in English)
Några av de områden som täcks av föraren. Some of the areas covered by the guide book


Föraren beskriver sport och tradklättring på 16 klätterområden med 652 leder från en till fyra replängder (varav 385 tradleder och 267 helbultade sportleder) och 908 boulderproblem på 22 boulderområden. Samtliga leder och boulderproblem beskrivs tydligt med text både på svenska och engelska.

Vid beskrivningen av boulderproblem har vi lagt särskild vikt vid att tydligt beskriva var problemen startar samt eventuella restriktioner.

Vid beskrivning av tradleder har vi försökt att tydligt beskriva om några ovanliga säkringar behövs, samt ge varning om leden är extra besvärlig att säkra. (Detta är naturligtvis väldigt subjektivt och beror på den som klättrar.)

Områdena beskrivs också med 133 fotografier och 56 skalenliga kartor. Alla områden har QR-koder för enkel satellit-navigering via mobilen. Vissa stenar och väggar har också koordinater angivna med QR-koder.

The guidebook describes sport- and trad-climbing in 16 areas with 652 routes from one to four pitches (of which 385 uses natural/mixed protection and 267 are fully bolted) and 908 boulder problems in 22 areas. All routes and boulder problems are clearly described in Swedish and English.

When describing boulderproblems we have put an extra effort into a clear description of where the they start and possible eliminations.

When describing trad routes we have tried to include all information about unusual pieces of gear required (when known), and have tried to give a fair warning if routes are particularly difficult to protect (this is of course very subjective).

The areas are also described with the help of 133 photos and 56 clear, accurate maps. Every area and selected boulders and walls have both GPS coordinates you can type or scan using QR-codes for user-friendly integration with satellite navigation on your phone or GPS unit.
Bok+frakt | Book+shipping
Rabattkod

(Note to customers in Finland: Due to our high shipping costs to Finland, it is cheaper for you to order the book from BKSHOP)

kommentarer