2013-07-10

Dödlassberget in english (2013)


Foto: Andreas Fransson

Jukka Leinonen m.fl har uppdaterat fotoföraren över Dödlassberget (Dödlars i folkmun). Numer är texten på engelska och även den nya anmarschen till klippan finns inritad.

Jukka Leinonen and others have updated the phototopo over Dödlassberget. The text is in English and includes the new approach to the crag.

Föraren hittar du här!


kommentarer