2013-07-04

Inte längre hemligt

Äntligen kan vi publicera en förare för sportklättringen i Skorped, 5 mil väster om Örnsköldsvik. Klippan har 39 leder från grad 5 (5b) till grad 9- (8a), men i huvudsak mellan 6c och 7b+. Lederna går på granit av hög kvalitet, är mellan 10- och 35 m långa och är i allmänhet lätt överhängande.

Klippan är synnerlig accesskänslig ur flera synvinklar: både ovanlig fauna och ovanliga kryptogamer trivs där. Det gör de helt vanliga myggen med för den delen...

Nåväl, fåglarna har flygit sin kos för detta år och det är bara att klättra, men håll låg profil!

Vår pdf bygger på en skiss som Jan Wermelin ritat och information som han tillsammans med de andra tre huvudsakliga utvecklarna av klippan, Per Öhman, Lars Lundqvist och Kari Nikumaa gett oss.

I min mening är Skorped en av de absolut finaste sportklätterklipporna i Norra Norrland och förtjänar att bli välbesökt, trots att den ligger långt från de flesta större städer (utom Ö-vik)

Att utveckla en sådan här stor klippa tär på en liten klubbs ekonomi. Därför är föraren inte gratis, utan betala vad ni tycker den är värd på Höga kustens klätterklubbs PlusGiro 85 90 96 - 0, märk betalningen “Bultkassa”.

»Klicka här för att ladda ner föraren
kommentarer