2012-06-14

Boulderträffen på Degerberget

Paulina Jaconelli. Foto © Kenneth Marklund
Hemvändaren Fredrik Brännström, som var en av de första i Sverige att koncentrera sig helt på bouldering – långt innan det blev fashionabelt – och som för övrigt hade några mycket framgångsrika tävlingsår runt millenieskiftet,  hinner ju knappt slå ner sina bopelare någonstans innan han hittar och utvecklar nya boulderområden.
Västerbottensblocket
Fredrik tillsammans med geologerna Erik Nordfeldt och Paulina Jaconelli, som för guldets skull flyttat norrut, har definitivt bidraget till att klätterscenen i Skellefteå är livskraftigare än på länge.  Tillsammans med Didrik Marklund har de bland annat börjat utveckla Degerberget, ett stort och fint boulderområde en bit innanför Byske.

Jonas kollar flytten på en brant 7A+
I lördags bjöd Skellefteklättrarna in grannklubbarna på boulderträff. Ett 70-tal problem var redan uppborstade och klara att klättra, så uppmaningen om att ta med stålborste ignorerades. Istället fick vi besökare klättra oss less på nya problem och färdigborstade projekt.


Hasse Stenlund klättrar »Guldriket«. Foto © Kenneth Marklund

Enligt vår mening är Degerberget redan ett av de finaste boulderområden som Västerbotten har att  erbjuda, och när det är färdigutvecklat har vi svårt att se vilket annat utvecklat område som skulle vara bättre.

Den utvecklade bouldringen sker i stort sett uteslutande på stora block av granit.  Området är tyvärr väldigt utspritt, och några av blocket står öppet högt uppe på berget, och några nere i tätare granskog.  Eftersom de fanns så mycket utvecklat på de högre belägna blocket så hann vi tyvärr klättra väldigt få problem på de lägre belägna blocken. De mer lågliggande blocken såg bättre ut än de högre.


Linus testar ett av projekten
De högre belägna blocken hade bitvis ganska vassa grepp, medan de lägre var mycket mer vattenslipade.  Rent allmänt så var blocken förvånadsvärt grepprika och av alldeles perfekt höjd.

De finns mycket fina problem från de lägre svårighetsgraderna upp till mitten av sjua-registret ungefär, men med god potential för att ytterliga många både lätta och svårare problem.  Det finns några givna färdigborstade projekt från mitten av sjuaregistret upp till någon låg åtta, för de som vill klättra lite hårdare.

Intresserade kan ladda ner en pdf-förare från vårt bibliotek, eller använda 27crags.com

För redaktionen blir det helt bestämt ett återbesök till hösten, om inte tidigare.

Erik filmade en del under dagen och klippet visar problem från »De tre stenarna«, »Västerbottensblocket«, och »Grottan«.
kommentarer