2012-06-18

Sillmjölke

Mitt inne i Östersund, alldeles längs en väg på bostadsområdet på Frösön ligger det en klippa med ett hundratal leder. Klippan (kvartsit?), som består av den magmatiska bergarten porfyr, är ganska hal och lederna är något för finsmakare.  Tack vare att det under lång tid funnits många duktiga och drivna klättrare i Jämtland så finns det leder i alla svårighetsgrader.

I torsdags satte Geir Söderin upp den hittills hårdaste leden på Frösöberget: »Sillmjölke«, 9+/10- (8c), en alternativ start till »Energy«, 9- (8a) vilken i sin tur sattes upp av Geirs far, Gudumund Söderin.  Leden går på det estetiskt utmanande och vägnära klippartiet som omväxlande kallas »Dödsgrottan« eller, mer neutralt, »Bergrummet«.

»Sillmjölke« är den första leden i grad 8c i Jämtland och blott den andra i norra Sverige efter Urban Dufvas »Rich Marcus« i Niemisel.

Nästan alla leder på Frösöberget beskrivs i nätföraren på sverigeföraren.se
kommentarer