2013-04-08

Bestigningar inom våra kretsar

Som ni kan notera har vi lagt till ytterligare funktionalitet till borrbult.nu. Nu kan man se de senaste bestigningarna från den gröna cirkeln på kartan till vänster i en rull-lista i högerspalten.  De är de senaste sju bestigningarna som matats in på offentliga ticklistor på 27crags.com som syns bland de 7 högsta ticksen i listan. Området  ringar ganska väl in borrbults ursprungliga täckningsområde.

Men vi är natuligtvis intresserade av vad som händer i den höga nord också!

De nästa 5 i listan är ticks från en cirkel som bör inkludera Kebnekaise, Gaisenjarga och övrig klättring kring Kiruna (inklusive Stiberg som, trots att det ligger i Norge är en “lokal” klippa för Kiruna klätterklubb).

Avslutningsvis så las även en cirkel för bestigningar i Östersund och Sundsvall till:

Ett särskilt pris delas ut till alla som skickar något i det området där de två norra cirklarna överlappar!Har ni själva en blog som anväder bloggers mjukvara (blogspot) så kan ni själva lägga till en likadan lista genom att i layout-vyn klicka på "Add Gadget" och välja "HTMLJavaScript"

Klistra sedan in följande harang:
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
<script>
jQuery(document).ready(function($) {
 $('a.tsc-ascents').each(function() {
  var host = this.href;
  var link = $(this);
  var target = (link.attr('target') ? ' target="' + link.attr('target') + '"' : '');
  $.get(host + 'api/' + link.data('endpoint'), function(response) {
   var output = $('<div class="tsc-ascents"></div>');
   for (i in response) {
    var a = response[i];
    output.append('<div class="tsc-ascent-row"><a href="' + host + a.path + '" title="' + a.route + '"' + target + '><span class="tsc-grade">' + a.grade + '</span><span class="tsc-name">' + a.climber + '</span></a></div>');
   }
   link.replaceWith(output);
  }, 'jsonp');
 })
});
</script>
<style type="text/css">
  span.tsc-grade { text-align: left;
 padding-right:1em;
 padding-left:1pt;
 font-size: 12pt;
 }
  span.tsc-name {
 text-align: left;
 padding-left:2pt;
 font-size: 12pt;
  }
</style>

<b>Tickelitick</b>
<a href="http://27crags.com/" class="tsc-ascents" data-endpoint="65.1,19.25/ascents?limit=7&radius=235" target="_blank">27 Crags</a>

Byt ut data-endpoint="65.1,19.25" mot ett annat lämpligt centrum och byt ut radius=235 mot något som passar. Websidan freemaptools.com är värdefull för att hitta lämpligt centrum och radie
kommentarer