2013-04-15

Dag gör första repetition av Svårmodet, 7C

Dag Knutsson har gjort första repetitionen av Henke Johanssons märkligt aviga Svårmodet på Degersjöberget. Än så länge är nog anmarchen lättare med skoter än till fots. Se mer hos differentstoner


deger-3
Linus Malm testar Svårmodet, Foto© Jonas Wiklund
kommentarer