2015-08-27

Bränna Boulders: Höga boulders i vildmarken

Efter att Krister Jonsson, som så många andra, jagats ut från nordnorge av atlantiska lågtryck hamnade han i sina gamla hemtrakter i Norr Ångermanlands inland.

Under en löptur passerade han några granitväggar 20 meter från vägen, med några uppenbara linjer. Efter en rejäl genomkörare med piassavakvasten uppenbarade sig fem högbollar.

Från vänster till höger
  1. “Handfast” 5c
  2. “Truck ain't Stuck” 7b+
  3. “At the Tailgate” 7b
  4. “The Return of the Horseman” 7c/7c+
  5. “Young at Heart” 6b+


Mer utförlig information hittar ni under inlägget High-ball boulder weekend på Kristers blog.Köp vår förare: Norra Kustlandet, klättring i Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten
kommentarer